Studiespesialisering med toppidrett Vg1

Ønsker du å drive med idretten din på et toppnivå og samtidig få studiekompetanse? Da er studiespesialisering med toppidrett riktig utdanningsvalg for deg.

Toppidrett er for deg som vil satse på idretten din på et høyt nivå. Hovedområdene er treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling. Skolen har grupper i fotball, håndball og individuelle idretter. Individuelle idretter inkluderer også lagidretter.  

Valgfrie programfag

Studiespesialisering gir deg muligheter til å studere videre på universiteter og høgskoler. Undervisningen går over 35 timer per uke på Vg 1, og du har toppidrett 5 t/u. På Vg2 og Vg3 går undervisningen over 30 t/u.

På Vg1 har du toppidrett 5 timer i uka. På Vg2 og Vg3 har du toppidrett som programfag 5 timer i uka. I tillegg velger du to andre programfag som må gå over 2 år. Da kan du velge blant realfag, språkfag, samfunnsfag eller økonomiske fag.

Kontaktpersoner

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430

Bilde av KM

Korhan Markussen

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Korhan.Markussen@lorenskog.vgs.no

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

Tlf: 41240608