Studiespesialisering Vg1

Ved Lørenskog videregående skole kan du velge studiespesialisering med realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg er det mulig å velge en egen variant der elevene har 5 timer toppidrett per uke i tillegg til de andre fagene. Med studiekompetanse kan du søke videre til høyskoler og universiteter.

Fag- og timefordeling: 

Fellesfag (30 timer per uke)

 • Engelsk 5 t/u 
 • Fremmedspråk (nivå 1 eller 2*) 4 t/u
 • Geografi 2 t/u
 • Kroppsøving 2 t/u
 • Matematikk (P eller T**) 5 t/u
 • Naturfag 5 t/u
 • Norsk 4 t/u
 • Samfunnsfag 3 t/u
   

* Fremmedspråk, nivå 1 eller 2 

Du kan velge mellom disse språkene:

 • fransk
 • kinesisk
 • spansk
 • tysk

 

 • Fremmedspråk nivå 1 velges av elever som ikke har hatt fremmedspråket på ungdomskolen.
 • Fremmedspråk nivå 2 velges av elever som har hatt fremmedspråket på ungdomskolen

 

Vi tilbyr også morsmålseksamen i ca 30 språk 

** Valg av matematikk

 • Praktisk matematikk (P) er for elever som sliter litt med matematikken og som ikke har tenkt å studere realfag.
 • Teoretisk matematikk (T) er for elever som er flinke i matematikk og som har tenkt å studere realfag.

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430

Bilde av KM

Korhan Markussen

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Korhan.Markussen@lorenskog.vgs.no

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

Tlf: 41240608