Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Fag- og timefordeling Vg3:

Fellesfag (15/20 timer per uke)

 • Fremmedspråk 5 t/u - for dem som ikke hadde fremmedspråk i ungdomskolen
 • Historie 4 t/u
 • Kroppsøving 2 t/u
 • Norsk 6 t/u
 • Religion 3 t/u
   

Valgfrie programfag (10/15 timer per uke)

Hovedregel

To programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi skal følges over 2 år (Vg2 og Vg3).

Det tredje programfaget kan velges enten fra

 1. utdanningsprogrammet studiespesialisering (med programområdene Kunst/design/arkitektur, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi)
 2. eller fra utdanningsprogrammet for idrettsfag

De som ikke hadde fremmedspråk i ungdomskolen må ha fremmedspråk på Vg3 (noe som går på bekostning av valg av det tredje programfaget)
 

Valgfrie programfag

 • Engelsk 5 t/u - internasjonal engelsk på Vg2 / samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur på Vg3
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 5 t/u
 • Fremmedspråk 5 t/u - fransk, spansk og tysk
 • Markedsføring og ledelse 5 t/u per uke
 • Næringslivsøkonomi 5 t/u - økonomistyring på Vg2/økonomi og ledelse på Vg3
 • Politikk, individ og samfunn 5 t/u - samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap
 • Psykologi 5 t/u
 • Rettslære 5 t/u
 • Samfunnsøkonomi 5 t/u

 

Kontaktperson

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430