Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Fag- og timefordeling Vg2:

Fellesfag (15 timer per uke)

 • Fremmedspråk 4 t/u - regler for valg under Studiespesialisering Vg1
 • Historie 2 t/u
 • Kroppsøving 2 t/u
 • Matematikk 3 t/u - evt. valg av matematikk S1/R1 som programfag (se nedenfor)
 • Norsk 4 t/u
   

Valgfrie programfag (15 timer per uke)

Hovedregel

To programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi skal følges over 2 år (Vg2 og Vg3).

Det tredje programfaget kan velges enten fra

 1. utdanningsprogrammet studiespesialisering (med programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi)
 2. eller fra utdanningsprogrammet for idrettsfag eller kunst, design og arkitektur.
   

Matematikk

Matematikk er et obligatorisk 3-timers fag på Vg2.

Velger du S1 eller R1 (se 'Vg2 realfag'), slipper du den obligatoriske matematikken.

Dette betyr også at du er nødt til å velge et ekstra programfag for å dekke kravene til timetall i LK06 (fire i steden for tre programfag).
 

Valgfrie programfag

 • Engelsk 5 t/u - internasjonal engelsk på Vg2/samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur på Vg3
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 5 t/u
 • Fremmedspråk 5 t/u (fransk, spansk, tysk, kinesisk)
 • Markedsføring og ledelse 5 t/u
 • Næringslivsøkonomi 5 t/u - økonomistyring på Vg2/økonomi og ledelse på Vg3
 • Politikk, individ og samfunn 5 t/u - sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap
 • Psykologi 5 t/u
 • Rettslære 5 t/u
 • Samfunnsøkonomi 5 t/u

 

Kontaktperson

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430