Realfag Vg2

Fag- og timefordeling Vg2:

Fellesfag (15 timer per uke)

 • Fremmedspråk 4 t/u- regler for valg av fremmedspråk under Studiespesialisering Vg1
 • Historie 2 t/u
 • Kroppsøving 2 t/u
 • Matematikk 3 t/u- evt. valg av matematikk S1/R1 som programfag (se nedenfor)
 • Norsk 4 t/u
   

Valgfrie programfag (15 timer per uke)

Hovedregel

To programfag innenfor realfag skal følges over 2 år (Vg2 og Vg3).

Det tredje programfaget kan velges enten fra

 1. utdanningsprogrammet studiespesialisering (med programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi)
 2. eller fra utdanningsprogrammet for idrettsfag eller kunst, design og arkitektur.
   

Spesielt om matematikk

Matematikk er et obligatorisk 3-timers fag på Vg2.

Velger du S1 eller R1 (se nedenfor) slipper du den obligatoriske matematikken.

Dette betyr at du må velge et ekstra programfag for å dekke kravene til timetall i LK06 (fire i steden for tre programfag).
 

Valgfrie programfag

 • Biologi 5 t/u
 • Fysikk 5 t/u
 • Informasjonsteknologi 5 t/u
 • Kjemi 5 t/u
 • Matematikk R 5 t/u
 • Matematikk S 5 t/u
 • Teknologi og forskningslære 5 t/u

 

Kontaktperson

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430