Studiespesialisering

Studiespesialiserende utdanningsprogram har sterke fagtradisjoner. Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning ved universiteter og høgskoler.

Aktivt, engasjerende og utviklende fagmiljø

Studiespesialiserende utdanningsprogram er for deg som ønsker å studere videre ved et universitet eller en høyskole etter at du er ferdig med videregående. Hos oss blir du godt forberedt til høyere studier, uansett hvilke studier du sikter mot. Vi har et bredt fagtilbud innenfor realfag, samfunnsfag, språkfag og økonomiske fag. Elevene kan også velge programfag fra idrett eller kunst, design og arkitektur.  Våre dyktige og  engasjerte lærere holder et høyt faglig fokus i et trygt læringsmiljø.

Lærerne legger vekt på variasjon i undervisningen og på læringsfremmende vurdering. Dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø i skolehverdagen. Aktiviteter utenfor klasserommet skaper engasjement og elevene våre deltar på ulike ekskursjoner i både fellesfagene og i programfagene. Vi har også et utstrakt samarbeid med eksterne aktører og deltar i fagkonkurranser og rollespill. Vi opplever at disse aktivitetene gjør fagene praktiske og virkelighetsnære og at de gir elevene et stort faglig utbytte. 

Fordypning

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

 

Kontaktpersoner

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430

Bilde av KM

Korhan Markussen

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Korhan.Markussen@lorenskog.vgs.no

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

Tlf: 41240608