Kokk- og servitørfag Vg2

Fag- og timefordeling Vg2

Fellesfag (9 timer per uke)

  • Engelsk 2 t/u
  • Kroppsøving 2 t/u
  • Norsk 2 t/u
  • Samfunnsfag 3 t/u

 

Felles programfag (17 timer per uke)

  • Kosthold, ernæring og helse 5 t/u
  • Råvarer og produksjon 7 t/u
  • vering, bransje og miljø 5 t/u 

Yrkesfagligfordypning (9 timer per uke)

Restaurantfagene

  • Kokk
  • Institusjonskokk
  • Servitør