Restaurant- og matfag

På Lørenskog videregående skole har vi lange fagtradisjoner med dyktige og engasjerte lærere. Vi legger vekt på at elevene skal bli gode fagarbeidere og yrkesmulighetene er mange.

Praktisk opplæring

Dette er en yrkesfaglig opplæring som kan føre frem til fagbrev eller svennebrev. Store deler av opplæringen er praktisk rettet og elevene er med på å påvirke sin egen skolehverdag. Vi jobber for et høyt faglig nivå gjennom god trivsel og et kreativt læringsmiljø.

Yrkesmulighetene er mange. Du kan ta fagbrev som kokk eller servitør, eller svennebrev som baker, konditor, slakter eller pølsemaker. Du kan også utdanne deg til arbeid i matindustrien.

Samarbeid med bedrifter

Skolen har et nært og godt samarbeid med mange ulike bedrifter i Oslo og Akershus. Vi hjelper hver enkelt elev til å gjøre et riktig yrkesvalg. Det er stort behov for faglært arbeidskraft og det er lett å få læreplass i bransjene.

På Vg2 har elevene mulighet til å delta på internasjonale prosjekter og studieturer. Hvert år konkurrerer elevene om å delta i Leonardoprosjektet, der to elever får sjansen til 4-6 ukers utplassering og arbeidstrening i England.

Læreplass - opplæring i bedrift

Som elev på restaurant- og matfag kan du gå to år på skole for så å fortsette opplæringen i bedrift i to år. I læretiden får du lønn og opplæringen avsluttes med en fagprøve.

Ønsker du generell studiekompetanse, kan du ta denne enten før eller etter fagbrevet. Dette gir deg mange muligheter innen høyere utdanning.

Videre utdanning

Du kan ta videre utdanning på en fagskole. Der får du en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.

Du kan også velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

 

Benjamin Granerud valgte Restaurant- og matfag som sin yrkesfag-utdanning.

Foto: Apeland/Akershus fylkeskommune