Visjon og verdier

Lørenskog videregående skole bygger på de samme verdiene som Akershus fylkeskommune – ledende og levende. Dette har vi utkrystallisert ved vår visjon, våre verdier og vår strategiske plan.

Visjon

Utdanning med kvalitet – alle skal oppleve mestring

Verdier

  • Profesjonalitet i alle ledd
  • All opplæring skal gi læringsutbytte
  • Faglig og sosial utvikling i sentrum