Visjon og verdier

Vi utdanner fremtiden

Vi skal gi elevene våre kunnskaper og ferdigheter til å løse morgendagens utfordringer og til å ta ansvarlige og bevisste valg for seg selv, samfunnet og verden.

Undervisningen vår skal være fremtidsrettet, elevsentrert og fremme læring hos alle. Gjennom opplæringen skal elevene oppøve seg ferdigheter innen områder som problemløsning, kritisk tenkning, digital kompetanse, kreativitet og egen læring. I tillegg skal de utvikle en etisk bevissthet, sosial kompetanse, positivt tankesett og det å lære å lære.

Vi utvikler pedagogisk praksis sammen i profesjonelle læringsfellesskap. Vi får fram det beste i hverandre og gjør hverandre gode. Vi oppnår gode resultater gjennom målrettet arbeid.

Vi vil det beste for våre elever. Skolen er preget av åpenhet, engasjement og tillit. Vi bryr oss om hverandre, er imøtekommende og inkluderende.