Strategisk plan

Skolens strategiske plan for 2014-2018 finnes som vedlegg.