VIP-makkerskap

En trygg og forutsigbar start på skoleåret

Lørenskog videregående skole vil som den første skolen på Romerike starte opp med VIP-makkerskap fra skolestart i alle VG1 klassene. Dette er et tiltak som vil være med på å gi nye elever en mer trygg og forutsigbar overgang fra ungdomsskolen, og en bedre skolestart på videregående skole.

VIP-makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Les gjerne om erfaringer med VIP-makkerskap ved Eikeli vgs og Rosenvilde vgs.

Kontaktperson

Stine Noer Smedstad

Miljøarbeider

E-post Stine.Noer.Smedstad@lorenskog.vgs.no