FN-skole+

Lørenskog vgs har inngått en samarbeidsavtale med FN-sambandet og er en FN-skole+.

 FN-sambandet
FN-sambandet

Målsetningen med FN-skole+ samarbeidet er å gi elevene kunnskap og positive holdninger til internasjonalt utviklingssamarbeid og FNs virksomhet spesielt.

Skolen deltar hver høst på FN-rollespill.

Skolen deltar hver vår på skoleprosjektet FN-avis.

Kontaktperson

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430