Rektor og ledelse

Skolen ledes av rektor Rolf Odin Stokke Tellesbø og hans ledergruppe.

Skolens ledergruppe består av:

Rektor Rolf Odin Stokke Tellesbø

Assisterende rektor Thomas Tørvi

Administrasjonsleder Harald Olavson Rutle

Avdelingsledere

Avdelingene ved Lørenskog videregående skole:

  • Studiespesialisering
  • Studiespesialisering med formgivingsfag
  • Idrettsfag
  • Design og håndverk
  • Restaurant- og matfag
  • Ahus / UK
  • Bråten skole

 

Kontaktpersoner

Rolf Odin Stokke Tellesbø

Rektor

E-post Rolf.Odin.Stokke.Tellesbo@lorenskog.vgs.no

Tlf: 67980700

Thomas Tørvi

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

Harald Olavson Rutle

Administrasjonsleder

E-post Harald.Olavson.Rutle@lorenskog.vgs.no

Kirsti Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Lisbeth Lauritzsen

Lisbeth Lauritzsen

Avdelingsleder design og håndverk, kunst, design og arkitektur og restaurant- og matfag

E-post lisbeth.lauritzsen@lorenskog.vgs.no

056600

Svein Håvard Sletten

Avdelingsleder idrettsfag

E-post svein.havard.sletten@lorenskog.vgs.no