Rektor og ledelse

Skolen ledes av rektor Rolf Odin Stokke Tellesbø og hans ledergruppe.

Skolens ledergruppe består av:

Rektor Rolf Odin Stokke Tellesbø

Assisterende rektor Thomas Tørvi

Administrasjonsleder Harald Olavson Rutle

Avdelingsledere:

Kirsti-Helene Strømme Østby (ST)
Korhan Markussen (ST)
Svein-Håvard Sletten (ID)
Marianne I. Øvergård (RM, KDA, DH (FBI))
Tone M. Strøm (Ahus/UK)
Even Warwick Nordbye (Bråten)

Avdelingene ved Lørenskog videregående skole:

  • Studiespesialisering
  • Kunst, design og arkitektur
  • Idrettsfag
  • Design og håndverk - Frisør blomster- og interiørdesign
  • Restaurant- og matfag
  • Ahus / UK
  • Bråten skole

 

Kontaktpersoner

Rolf Odin Stokke Tellesbø

Rektor

E-post Rolf.Odin.Stokke.Tellesbo@lorenskog.vgs.no

Tlf: 91134173

Thomas Tørvi

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

Harald Olavson Rutle

Administrasjonsleder

E-post Harald.Olavson.Rutle@lorenskog.vgs.no

Tlf: 47456476

Kirsti Helene Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Helene.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Tlf: 96995430

Bilde av KM

Korhan Markussen

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Korhan.Markussen@lorenskog.vgs.no

Svein Håvard Sletten

Avdelingsleder idrettsfag

E-post svein.havard.sletten@lorenskog.vgs.no

Tlf: 90044282

Marianne Føsund Isaksen Øvergård

Avdelingsleder KDA, RM og DH/FBIE

E-post Marianne.Fosund.Isaksen.Overgard@lorenskog.vgs.no

Tlf: 67 98 07 24

Tone Annette Møinichen Strøm

Avdelingsleder AHUS/UK

E-post Tone.Annette.Moinichen.Strom@lorenskog.vgs.no

Tlf: 98444549

Even Warwick Nordbye

avdelingsleder Bråten

E-post Even.Warwick.Nordbye@lorenskog.vgs.no

Tlf: 99009013