Finn fram

Med buss

Bussholdeplassen ved skolen heter Kloppaveien.
Alternativt er holdeplassen på Akershus Universitetssykehus i gangavstand fra skolen.

 

Med bil

Følg skilt til Akershus Universitetssykehus. Følg deretter skilt mot Lørenskoghallen, som ligger i tilknytning til Lørenskog videregående skole.