Hilsen fra rektor

Jeg startet som rektor ved Lørenskog videregående skole 1. oktober 2017, etter tre år som rektor på Stabekk vgs i Bærum. Jeg har god kjennskap til Lørenskog vgs da jeg tidligere har arbeidet her i 13 år som lektor, avdelingsleder og assisterende rektor.

Jeg mener at Lørenskog er det en veldreven skole. Det er mye godt arbeid som gjøres med blant annet gode strukturer, rutiner og mye god undervisning. Jeg ønsker å se nærmere på en del områder som ledelse- og organisasjonsstruktur, tydeligere fokus, samarbeid og felles pedagogisk holdning.

Elevene først

Vi skal gjøre det vi kan for å lykkes med alle våre elever! Vi skal sette elevene først, gjøre det vi kan og være enda tettere og raskere på når det blir vanskelig, slik at vi kan finne de opprettholdende faktorene og bli presise på tiltakene. På den måten skal vi lykkes med å få enda flere elever til å fullføre og bestå videregående utdanning. Innen juni 2023 skal 90 % av elevene våre fullføre og bestå.

Vi skal utdanne fremtiden

Vi skal gi ungdommen gode muntlige og skriftlige ferdigheter, evne til refleksjon og kritisk tenkning, trening i å løse komplekse problemer, samarbeidsevner og sosiale ferdigheter som setter dem i stand til å takle en fremtid i stor utvikling, løse utfordringer, skape muligheter og forbereder dem til å gå inn i yrker som i dag ikke finnes. Til det trenger vi lærere som er villige til å prøve ut nye metoder, bruke forskning og erfaring for å skape den beste undervisningen. Lærere som har gode relasjoner med og ser hver eneste elev. Sammen må lærere og ledelse samarbeide tett for å utvikle egen og felles praksis i klasserommet. Vi må skape felles pedagogisk praksis og verdier som vår skole og våre elever. Innen juni 2022 skal våre elever i snitt gå opp i karakterer.

Forventninger til deg som elev

Vi er heldige som hver dag får jobbe med så flotte ungdommer. Det er et privilegium å kunne bidra til din læring og utvikling, og hele tiden jobbe for å få fram det beste i deg.

Kunnskap er både fascinerende og morsomt, men det krever hard og målbevisst innsats å erverve. På Lørenskog forventer vi derfor at du møter tidsnok, er forberedt og gjør så godt du kan i alle fag. Man lærer best i et trygt og godt læringsmiljø. Vi ønsker at alle elever viser engasjement og hjelper hverandre til å bli bedre. Det skal være gøy å lære!