Internasjonalisering på fransk

Lørenskog videregående skole er med i et samarbeidsprosjekt med den franske skolen og Institut français i Oslo. Dette gir elevene en unik mulighet til direkte kontakt med det franske miljøet i Norge.

Siden 2014 har franskelever på både nivå 1 og 2 vært gjennom flere forskjellige undervisningsopplegg. Noen grupper reiser til Oslo på fagdager, andre blir undervist av franske lærere i eget klasserom. Elevene har fått lære om mange forskjellige temaer, som fransk språk, litteratur og kulturhistorie. Opplegget gjennomføres på en måte som er godt tilrettelagt for dem. De får rett og slett spesialbehandling.

Trekantsamarbeid

Initiativet til trekantsamarbeidet mellom Institut français, som tilhører den franske ambassaden, den franske skolen og Lørenskog videregående skole ble tatt av fransklektor Jorunn Haugen Lund. Samarbeidet åpner for mange muligheter til internasjonalisering på hjemmebane. Prosjektet var opprinnelig mellom de to franske institusjonene og en videregående skole i Oslo. Lund tok med seg deler av dette til Lørenskog da hun kom dit som lærer. 

Kultur og litteratur

I løpet av høsten 2016 har det vært gjennomført to arrangementer. Elever i en fransk 2-gruppe har fått undervisning om fransk kulturhistorie på Institut français.  Claude Cesilli, som er studieleder ved instituttet, presenterte stoffet på en levende måte. Hun la vekt på å fortelle hvorfor Frankrike er en kulturnasjon, og hvordan de gjennom sine institusjoner, som L’Académie française, har arbeidet med det franske språket opp gjennom historien. Slike foredrag skaper engasjement hos elevene, som til slutt får testet sine ferdigheter og kunnskaper gjennom å svare på spørsmål.

Claude Cesilli har også tatt turen til Lørenskog, hvor et fransk litteraturprosjekt stod på planen. Elevene leste en episk fabel med tittelen Le Petit Prince (Den lille prinsen), og fikk en grundig gjennomgang av denne.

I franske klasser

Våren 2016 fikk en gruppe som har fransk 1 noen timer med undervisning på den franske skolen i Oslo. Elevene var med inn i klasser ved skolen, som hadde fag som fransk og engelsk på timeplanen. Lørenskogelevene lyttet til undervisningen og fikk gjøre seg mange erfaringer. De kunne blant annet oppleve forskjellene mellom det franske og norske undervisningssystemet og de fikk erfare hvordan forholdet mellom lærer og elev kan være forskjellig.

Nye planer

I god tid før neste skoleår vil partene i samarbeidet legge nye planer. Slike undervisningsopplegg faller inn under flere kompetansemål i læreplanen og gir økte muligheter til å variere undervisningen. Lørenskogelever som velger fransk fremmedspråk kan se frem til nye spennende foredrag og undervisningsopplegg også i årene som kommer.