Narkotikaforebyggende arbeid

Informasjon fra Politiet om narkotikaforebyggende skoleinnsats med politihund.

Narkotikalovbrudd er en av de største lovbruddskategoriene innen barne- og ungdomskriminaliteten på Romerike. Politiet har som mål at skolene i de 13 kommunene skal være fri for narkotika. For å oppnå dette er et av tiltakene narkotikaforebyggende skoleinnsats med politihund. Innsatsen innebærer at politiet kommer på skolebesøk og gjennomfører søk med narkotikahund i fellesarealer på skolen. Målsetningen er årlig å besøke alle videregående skolene i distriktet.

 

Hvorfor gjennomfører politiet narkotikaforebyggende skoleinnsatser?

Formålet med innsatsen er å tydeliggjøre skolens og politiets holdninger til narkotika, øke bevisstheten rundt konsekvensene ved bruk av narkotika og få elevene til å forstå at befatning med narkotika alltid er forbundet med risiko. For å skape langsiktige holdninger mot narkotika ønsker politiet å vise både ved ord og handling at vi har nulltoleranse mot narkotika i skolen og at skolen er lite attraktiv som sted til å omsette, oppbevare og bruke narkotika.

 

Hva betyr det at innsatsen er forebyggende?

Det at innsatsen er forebyggende betyr at den skjer uten at det foreligger konkret mistanke om befatning med narkotika. Forebygging av narkotikalovbrudd er en prioritert oppgave for politiet og søk med hund er en del av den samlede forebyggende innsatsen som gjøres på skolene.

 

Hvor er dette regulert?

Det følger av politiloven at forebygging er en av politiets hovedoppgaver og av opplæringsloven at skolen skal arbeide for et rusfritt skolemiljø. Forebyggende innsats med narkotikahund er ikke nærmere regulert i overordnede regelverk, men Riksadvokaten og Politidirektoratet har trukket opp retningslinjer for hvordan slike innsatser skal gjennomføres. Stortinget har videre bestemt at slike innsatser kan skje dersom innsatsen er forebyggende uten konkret mistanke. 

 

Er det frivillig å delta?

Det er frivillig om man ønsker å være tilstede under søk med hund i fellesområdene på skolen.

 

Hvordan gjennomføres denne innsatsen med hund?

Det lokale politiet og rektor avtaler tid og sted for innsatsen. Dette informeres ikke elevene om. Når politiet kommer inn i fellesområdene vil det bli gitt informasjon om hvorfor politiet er der og hvordan søket vil foregå. Søket tar normalt et par minutter og politiet kan svare på eventuelle spørsmål i etterkant av søket.

 

Hva skjer dersom hunden markerer for funn av narkotika?

Dersom hunden markerer for funn av narkotika, vil det som regel innebære skjellig grunn til mistanke om befatning med narkotika og kan derfor gi grunnlag for blant annet ransaking, pågripelse og beslag. Dersom det er markering på en elev vil eleven på en skånsom måte tas med ut av fellesområdet for en samtale med politiet. Er eleven mindreårig vil foresatte bli varslet. Dersom mistanken bekreftes vil politiet opprette anmeldelse.

 

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om narkotikaforebyggende skoleinnsatser med politihund kan du ta kontakt med lokalt politi eller rektor ved aktuell skole.