Betingelser for lån i biblioteket

Det aller meste vi har til utlån på biblioteket har 4 ukers utlånstid og kan fornyes, men det finnes unntak. Betingelsene er akseptert når du velger å låne noe fra biblioteket.

Husk at det er et eget reglement for utlån av læremidler.

Lånetid, fornyelser og purringer

Bøker

Gjelder skjønnlitteratur og faglitteratur som står ute i åpen samling.

 • Utlånstid: 4 uker
 • Fornyelser: 4 uker, maks 5 ganger per lån
 • Purreintervall: hver tredje dag etter forfallsdato, 3 ganger. De to første purringene sendes på sms. Tredje purring er et varsel om erstatningskrav. Dette sendes ut via It's learning.
 • Fra 7 dager etter siste purring sendes faktura i posten dersom eleven ikke leverer eller fornyer etter tredje purring.

Dagslån

Gjelder lærebøker på dagslån, ordbøker, referanselitteratur og datautstyr

 • Utlånstid: Dagslån. Kun til bruk på skolen og må leveres før man reiser hjem for dagen.
 • Fornyelser: 1 dag fra forfallsdato, maks 2 ganger per lån.
 • Purreintervall: hver dag, 3 ganger. De to første purringene sendes på sms. Tredje purring er et varsel om erstatningskrav. Dette sendes ut via It's learning.
 • Fra 3 dager etter siste purring sendes faktura i posten dersom eleven ikke leverer eller fornyer etter tredje purring.

DVD og tidsskrifter

 • Utlånstid: 1 uke
 • Fornyelser: 1 uke, maks 5 ganger per lån.
 • Purreintervall: hver tredje dag etter forfallsdato, 3 ganger. De to første purringene sendes på sms. Tredje purring er et varsel om erstatningskrav. Dette sendes ut via It's learning.
 • Fra 7 dager etter siste purring sendes faktura i posten dersom eleven ikke leverer eller fornyer etter tredje purring.

 

Fornyelser

Vi fornyer gjerne materiale som er lånt hos oss, forutsatt at det ikke står noen på venteliste. Dette kan du gjøre selv på websøket vårt. Her kan du også reservere materiale som er utlånt. Dersom du ikke får det til kan du ta kontakt med bibliotekaren eller sende en melding på It's learning til Rutt Kine Brujordet.

Det sendes ut en automatisk påminnelse på sms noen dager før lånet går ut.

 

Purringer

Purringene sendes automatisk ut som sms til det nummeret eleven er registrert med på kontoret. Elever er selv ansvarlige for at skolen har oppdaterte opplysninger registrert på dem. 

 

Bøker lånt på fjernlån fra andre bibliotek

Ønsker du å låne materialet biblioteket ikke har, kan vi låne det inn fra andre bibliotek. 

Det kan være kjekt å vite at enkelte bibliotek opererer med kortere lånetid og det kan vi ikke gjøre noe med. Hvis fjernlånt materiale blir tapt retter vi oss etter eierbibliotekets priser.

 

 

Erstatningskrav

Materiale som ikke leveres inn etter tre purringer anses som tapt. Biblioteket sender ut faktura per post til adressen som er registrert på eleven. Tap faktureres med en flat pris på kr. 300. Lærebøker på dagslån faktureres med skolens gjenanskaffelsespris i tråd med reglementet for utlån av læremidler

Fakturaer som ikke betales går til inkasso. 

Alle klager på erstatningskrav må leveres skriftlig, helst innen forfall på fakturaen. Klager behandles av bibliotekar og en representant fra ledelsen. Mens klagen behandles settes fakturaen på vent. Får du medhold i klagen din vil fakturaen bli kreditert. Får du ikke medhold i klagen vil fakturaen aktiveres og purringer vil løpe.