Søke om skoleplass

Inntak til videregående skole i Akershus og resten av landet administreres gjennom nettjenesten VIGO.

Elevene må søke om inntak hvert år til neste trinn. Det er også i VIGO at du får svar om inntak.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke skoleplass er 1. mars. I noen tilfeller er fristen 1. februar.  

Les mer om frister og andre viktige datoer for inntaket her

Endring av søknaden

Fram til søknadsfristen utløper kan du endre søknaden så mange ganger du vil på vigo.no. Husk kvittering etter at endringen er gjort.

Etter at søknadsfristen er gått ut , kan søknaden kun endres/suppleres én gang, og endringen er bindende. Du må fylle ut et eget endringsskjema. Merk at endringer ikke kan foretas på Internett etter at søknadsfristen er gått ut. OBS! Endringsskjemaet må underskrives av deg som søker samt av rådgiver.

Frister for endring av søknad

  • Frist for endring til vg1 musikk,dans og drama og vg1 idrettsfag med spesielle fordypninger er 1. april
  • Frist for endring av søknad om inntak etter individuell vurdering for minoritetsspråklige er 1. april
  • Frist for endring av  andre ønsker er 1. mai


Endring av søknad etter fristen er kun mulig ved helt spesielt tungtveiende grunner som har oppstått etter endringsfristens utløp. Dette må dokumenteres.

Endringsskjema vil være tilgjengelig fra etter søknadsfristen 1. mars.

Les mer om endring av søknad om skoleplass og finn endringsskjemaet her.

Privatist

Mangler du et fag, eller skal du forbedre en karakter? Søknadsfrist for oppmelding til privatisteksamen er 1.februar i vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

Les mer om privatisteksamen her.

Skoleinformasjon på vilbli.no

På nettstedet vilbli.no vil du finne nyttig informasjon til deg som søker om skoleplass, inkludert informasjon om: