Innlevering av lærebøker, kalkulatorer og pc-er våren 2019

Alle lærebøker, kalkulatorer og pc-er som er lånt av skolen skal innleveres. Dette gjelder uansett om eleven skal ha samme bok, kalkulator eller pc neste skoleår. Alt leveres inn klassevis etter egen oppsatt plan.

Plan for innlevering

Elever i VG1 og VG2 er satt opp klassevis med eget tidspunkt per klasse. Drop-in er satt opp for elever på VG3, Voksenopplæringen og elever i VG1 og VG2 som er forhindret fra å møte til oppsatt tidspunkt.

Se planene under "Filer".

Siste frist 21. juni

Absolutt siste frist for å levere bøker, kalkulator og pc er fredag 21. juni. Etter denne datoen starter vi med å etterbestille bøker for neste skoleår og fakturaer sendes ut for alt utestående som må erstattes. Dette er i henhold til Akershus fylkeskommunes reglement for utlån av lærebøker.

Bøker, kalkulator og pc skal leveres tilbake i god stand. Det vil si uten notater, skriblerier, merkelapper og med hel og fin perm. Dersom dere mener at bøkene ble utlevert i dårlig forfatning, ber vi dere om å ta kontakt med biblioteket i god tid før innleveringen starter fredag 8. juni. Vi gjør oppmerksomme på at elevene fikk en ukes frist ved utlånet av lærebøker ved skolestart for å melde tilbake til biblioteket om ødelagte bøker.

Unike strekkoder per eksemplar

Alle bøker og kalkulatorer har en unik strekkode som er knyttet til elevens navn. Leverer du inn en annen bok eller kalkulator enn den som er registrert på ditt navn, eller et eksemplar som mangler strekkode, må det likevel erstattes. Alle bøker og kalkulatorer som er skadet eller som ikke er levert innen fristen må også erstattes. Erstatningsbeløpet er skolens gjenanskaffelsespris.

Egen avtale om lån av lærebøker over sommeren

Biblioteket tilbyr sommerlån av lærebøker til elever. Avtale gjøres kun med biblioteket og forutsetter at kontrakten for lån underskrives. Tilbudet gjelder kun eksisterende elever med elevstatus neste skoleår. For å unngå misforståelser og unødvendig fakturering er det kun biblioteket som tar imot innleveringer og gjør avtaler om eventuelle lån over sommeren.

Klage på faktura

Elever og foresatte med spørsmål om erstatningskrav kan henvende seg til biblioteket. Eventuelle klager på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt. Klager sendes inn via klageskjemaet som ligger under "Lenker". Klager og henvendelser blir ikke besvart i perioden uke 28-31.

Elever som drar på utveksling

Elever som drar til utlandet på utveksling skoleåret 2018/2019 kan låne bøker i norsk, historie og kroppsøving. Disse bøkene må returneres til skolen innen vår siste skoledag i juni 2019. Ta kontakt med biblioteket for å avtale utlån.

PC lånt av skolen

Alle elever som har lånt pc fra IT-avdelingen må levere denne tilbake senest fredag 22. juni, den kan IKKE beholdes over sommeren. Elevene må ta sikkerhetskopi av filer de vil beholde før den leveres til IT-avdelingen. Skolen vurderer standen på innleverte pc-er og følger erstatningssatser som står i PC-reglementet til Akershus Fylkeskommune.

Skylagringen i Office 365

Slutter du som elev i Akershus fylkeskommune vil også din nettlagrede data og lisenser på Microsoft Office slutte å fungere. Husk å ta backup av filene i OneDrive før du slutter på skolen om det er noen filer du vil ha med deg videre.