Innlevering av låne-pc

Alle elever som har lånt pc fra IT-avdelingen må levere denne senest fredag 22. juni.

Alle elever som har lånt pc fra IT-avdelingen må levere denne tilbake senest fredag 22. juni, den kan IKKE beholdes over sommeren. Elevene må ta sikkerhetskopi av filer de vil beholde før den leveres til IT-avdelingen. Skolen vurderer standen på innleverte pc-er og følger erstatningssatser som står i Reglement for bruk av skoleeide elev-PC-er.

Plan for innlevering

Innlevering av låne-pc skjer samtidig som innlevering av lærebøker. Elever på VG1 og VG2 leverer pc på samme tidspunkt som de leverer lærebøker. elever på VG3 og Voksenopplæringen er selv ansvarlig for å levere på tidspunktene som er merket med drop-in. Elever i VG1 og VG2 som er forhindret fra å møte til oppsatt tidspunkt kan levere i drop-in, men i disse tidspunktene prioriteres VG3 og Voksenopplæringen ved stor pågang.

Kontaktperson

Lasse Normann Kristiansen

IKT-ansvarlig

E-post Lasse.Normann.Kristiansen@lorenskog.vgs.no