IKT Wiki

IKT Wiki er et eget nettsted med praktisk informasjon om bruk av IKT ved de videregående skolene i Viken.

På IKT wiki får du hjelp til hvordan du bruker de viktigste IKT-tjenestene.