Elev-PC

Du har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden!

Alle elever i de videregående skolene i Viken skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Minstekrav for datamaskin

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

På noen av utdanningsprogrammene brukes programvare som bare fungerer på enten PC eller Mac. Noe programvare krever en kraftig PC eller Mac. Skolen har utlånsutstyr til bruk på skolen for deg som ikke kan bruke programvaren på din egen datamaskin. Tabellen under viser hva slags datamaskin du bør ha dersom du ønsker å benytte din egen datamaskin framfor å låne utstyr av skolen.

I utgangspunktet anbefaler vi alle elever å gå til innkjøp av PC. 

 

Utdanningsprogram Datamaskin Kommentar
Studiespesialisering Standard PC Elever som ønsker å ta programfaget informasjonsteknologi bør vurdere kraftig PC

Studiespesialisering med formgivingsfag og Kunst, design og arkitektur

Kraftig PC eller Mac Grunnet bilderedigering
Idrettsfag Standard PC
Design og håndverk Kraftig PC eller Mac Grunnet bilderedigering
Restaurant- og matfag Standard PC

Elever med lese- og skrivevansker

Alle elever får tilbud om å installere lese- og skrivestøtteprogrammet Intowords online på PC eller Mac. Har du dysleksi eller andre lese- og skrivevansker, får du hjelp til å søke om og laste ned Lingdys (PC) eller Lingpilot (MAC). 

Per idag anbefaler vi elever med lese- og skrivevansker å bestille PC istedenfor Mac, da Lingdys-programmet for PC har flere funksjoner enn Lingpilot for Mac. 

Spørsmål?

Les mer på Elev-PC i Viken.

 

NB!
Bestillingsfrist for å få datamaskinen levert til skolestart er 30. april.

les mer om ordningen på Viken sine nettsider.