Nyttige nettadresser

Skolens rådgivere tilbyr veiledning innen yrkes- og utdanningsvalg. På denne siden finnes du lenker til nettsider som er nyttige for deg som skal velge veien din videre.

Studieinformasjon i Norge

Ta utdanning består av en webportal for utdanningsvalg, utdanningsmagasinet og alle tautdanning.no-messene som foregår over hele landet i januar og februar hvert år.

Utdanning.no gir oversikt over mer enn 5000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud. Her finnes jobbkompasset og karakterkalkulator. Siden eies av Kunnskapsdepartementet. 

YoU-portalen tilbyr digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning på ungdomsskoler og videregående skoler. Det er her elevene tar Skoletesten. Siden eies av Skoledata AS.

 

Studieinformasjon i utlandet

Across the pond er en organisasjon som formidler studier i Storbritannia.  

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad er en organisasjon for norske studenter i utlandet, og har siden 1956 arbeidet for å ivareta de norske utenlandsstudentenes interesser og informere om studiemulighetene som finnes i utlandet.

Studér i utlandet er den offisielle nettsiden for studier i utlandet. Siden eies av Senter for Internasjonalisering av utdanning.

 

Studieretninger og yrker

Forsvaret tilbyr mange ulike utdanninger innen flere ulike retninger. De tar også inn lærlinger fra yrkesfag.

Velg riktig har som mål å inspirere flere unge til å velge en framtid innenfor realfag og teknologi gjennom å øke kunnskapsnivået, slik at flere kan ta bevisste utdanningsvalg. Siden eies av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, som er Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering.

 

Søke utdanning i Norge

Samordna opptak gir oversikt over høyere utdanning i Norge. Her finnes tidsfrister, oversikt over studier, informasjon om elektronisk søknad og mer. Siden koordinerer opptaket til 43 universiteter og høgskoler i Norge.

 

Folkehøgskoler i Norge

Folkehøgskolene har en felles informasjonsside. Her finnes informasjon om fagtilbud, priser og søknadsskjema. 

 

Søke studiestøtte

Lånekassen informerer om lån og stipent. De gir også en oversikt over studier i utlandet som du kan få støtte til.  

 

Kontaktpersoner

Erna Teige Raknes

Rådgiver

E-post erna.teige.raknes@lorenskog.vgs.no

Stig Eide

Rådgiver

E-post stig.eide@lorenskog.vgs.no