Rådgivning

Trenger du noen å snakke med? Har du problemer med skole, jobb, venner, familie eller deg selv? Ta kontakt med den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT).

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) tilbyr gratis hjelp til elever og lærlinger ved for eksempel fagvansker, personlige eller psykiske problemer, konsentrasjonsvansker eller sosiale vansker.

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) tilbyr veiledning og råd til alle unge mellom 16 og 21 år som ikke går på skole.

Veiledningssentrene i Akershus

Det er veiledningssenteret i Akershus som har ansvaret for både den pedagogisk-psykologiske tjenesten og oppølgingstjenesten. Du kan ta direkte kontakt med veiledningssenteret i ditt område, eller ta kontakt med en lærer eller rådgiver ved skolen.

Les mer om tjenestene til veiledningssentrene her.

Kontakt

Kontaktperson for Lørenskog videregående skole er Cathrine Kolstad. Hun er tilknyttet veiledningssenteret på Romerike.

Ta kontakt per e-post: Cathrine.Kolstad@afk.no eller telefon: 63 80 57 92.

 

Veiledningssenterene i Akershus og rådgiverne ved Lørenskog videregående skole har taushetsplikt.