Tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker

Elever som har lese- og skrivevansker får tilbud om lydbøker og programvare for lese- og skrivestøtte.

Kontaktpersoner

Erna Teige Raknes

Rådgiver

E-post erna.teige.raknes@lorenskog.vgs.no

Stig Eide

Rådgiver

E-post stig.eide@lorenskog.vgs.no

Anne Lise Aam

E-post Anne.Lise.Aam@lorenskog.vgs.no