Boklister skoleåret 2018/2019

Alle elever får låne lærebøker eller tilsvarende læremidler på biblioteket. Det forventes at alle elever og foresatte leser Reglement for utlån av lærebøker.

Boklistene publiseres med forbehold om endringer. I tillegg til denne listen kan det forekomme andre verk som skal leses i enkelte fag.

Merk at elever er erstatningspliktige for alle læremidler som lånes, se  Reglement for utlån av lærebøker. Prisene er skolens gjenanskaffelsespris på oppgitt dato og kan endres i løpet av skoleåret.

Spesiell informasjon angående kalkulatorer:

Alle elever som har elevstatus i matematikk og realfag får låne angitt kalkulator. Ved skoleårets slutt skal kalkulator leveres sammen med lærebøkene, følge reglementet for utlån av lærebøker. Manglende innlevering av kalkulator vil utløse et erstatningskrav fra skolens side selv om eleven skal ha matematikk eller realfag påfølgende skoleår. Eleven må holde seg selv med batterier til kalkulatoren.

VG1:

 

VG2:

 

VG3:

 

Programfagsområder:

 

Voksenopplæringen:

Bokliste Voksenopplæringen

 

Kontaktperson

Rutt Kine Brujordet

Bibliotekar

E-post Rutt.Kine.Brujordet@lorenskog.vgs.no