Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget består av elevrådstyret, elevrådskontakt, utviklingsleder, assisterende rektor og rektor.

SMU har møter i forkant av skoleutvalget.

Les mer om skolemiljøutvalg på Lovdata.no