Elevråd

Elevrådet jobber aktivt for elevene og skolemiljøet ved Lørenskog videregående. Alle elevene skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen!

Elevrådsleder og nestleder velges i januar. Resten av elevrådsstyret velges i september. Dette gjør vi for å sikre kontinuitet i elevrådet.

Slik kommer du i kontakt med elevrådet

Kontaktperson

Elevråd Lørenskog vgs

E-post elevrad@lorenskog.vgs.no