Privatisteksamen

Lørenskog videregående skole tilbyr privatisteksamen to ganger per år.

Vi tilbyr mange eksamener på Lørenskog videregående skole. Vi tilbyr de aller fleste sentralgitte skriftlige eksamenene, svært mange lokalgitte muntlige og muntlige-praktiske eksamener og noen praktiske eksamener.

Vi tilbyr eksamen både innenfor studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering og idrettsfag) og innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram (herunder inkludert praksiskandidateksamen for kandidater som skal opp til en fagprøve).

Vær godt forberedt

Som privatist står du på egen hånd når det gjelder å forberede deg til eksamen. Læreplanene som er styrende for alle privatisteksamener, finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. På våre nettsider finner du boklister for fag vi underviser i på Lørenskog vgs. Når det gjelder litteratur til praksiskandidateksamen, kan vi i liten grad hjelpe til med dette. Privatister må enten kjøpe bøker selv eller låne fra folkebibliotek.

Leselister er ikke lenger obligatoriske for å kunne gå opp til en lokalgitt eksamen (muntlig, muntlig-praktisk eksamen) hos oss. Vi anbefaler imidlertid de som skal gå opp til eksamen i norsk muntlig å lage en oversikt over tekster som er lest, slik at det er lettere for sensorene å gjennomføre eksamen her. For de som skal opp til eksamen i idrettsfag (muntlig-praktisk), trenger vi også informasjon om type idrett dere bedriver. 

Du finner informasjon om gjennomføringen av de lokalgitte eksamene i vedleggene (Infoskriv privatisteksamen idrettsfag og PRAKTISK GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN) på høyre side.

Miniseminar

I slutten av februar og begynnelsen av oktober tilbyr vi miniseminar innenfor fagområdene norsk, geografi, historie og realfag for privatister som er oppmeldte til privatisteksamen i fylket. Dette skal være til hjelp for privatister med forberedelser til eksamen. For tiden koster dette seminaret kr 400,- pr fag.

Ta kontakt med kontoret for mer informasjon om miniseminaret.

Mer informasjon finner du på Viken sine nettsider om privatisteksamen. . Her kan du blant annet lese om tilrettelegging, hjelpemidler og klagerett.

Oppmelding

Oppmeldingen til privatisteksamen skjer på https://privatist.inschool.visma.no/

Frist

I høsthalvåret pågår oppmeldingen mellom 1. september og 15. september.

På våren pågår oppmeldingen mellom 15. januar og 1. februar.

 

Klage på karakterer til eksamen

Gå inn på Viken fylkeskommune sine hjemmesider for å finne mer informasjon om hvordan du klager på eksamenskarakterer.

 

Kontakt

For mer informasjon eller hjelp til oppmelding, ta kontakt med eksamenskontoret.

  • Britt Asak - telefon 67 98 07 50
  • Thomas Tørvi - telefon 67 98 07 17