Eksamensplan

Plan for skriftlige eksamener lages av Utdanningsdirektoratet og er lik for alle videregående skoler i Norge. Dato for muntlig eksamen bestemmes lokalt på Lørenskog videregående skole.

Sentralt gitt eksamen

Plan for sentralt gitt eksamen (skriftlig eksamen) lages av Utdanningsdirektoratet. Informasjon om sentralt gitt eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Lokalt gitt eksamen

Muntlig eksamen er et lokalt ansvar for de videregående skolene. Det er rektor ved Lørenskog videregående skole som sammen med ledelsen beslutter dato for muntlig eksamen.

Regler for muntlig gitt eksamen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.