Informasjon ved skolestart

Disse dokumentene må leses før dere undertegner bekreftelse på mottatt informasjon ved skolestart. Skjema til underskrift finner du nederst på denne siden.

Ordensreglement

E3 Veiledning ordensreglement

IKT-reglement

Utlån skolebøker

Fraværsgrense

Lov om fravær

Fratrekk av fravær

Skoleskyss

Lån og stipend

Elevforsikring

 

Se vedlegg: Skjema til underskrift

Skjema til underskrift ved skolestart

(Elevene skal også ha fått dette i papirversjon ved oppstart av skoleåret.)

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Harald Olavson Rutle

Administrasjonsleder

E-post Harald.Olavson.Rutle@lorenskog.vgs.no

Rolf Odin Stokke Tellesbø

Rektor

E-post Rolf.Odin.Stokke.Tellesbo@lorenskog.vgs.no

Tlf: 67980700

Thomas Tørvi

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no