Informasjon ved skolestart

Disse dokumentene må leses før dere undertegner bekreftelse på mottatt informasjon ved skolestart. Skjema til underskrift finner du nederst på denne siden.

Ordensreglement

E3 Veiledning ordensreglement

IKT-reglement

Utlån skolebøker

Fraværsgrense

Lov om fravær

Fratrekk av fravær

Skoleskyss

Lån og stipend

Elevforsikring

 

Se vedlegg:

Skjema til underskrift ved skolestart (elevkort)

Skjema til underskrift ved skolestart

(Elevene skal også ha fått dette i papirversjon ved oppstart av skoleåret.)

 

Følgeskriv: informasjon om behov for fødselsnummer for pålogging til Visma In School

Følgeskriv informasjon om behov for fødselsnummer for pålogging til VIS