Informasjon ved skolestart

Disse dokumentene må leses før dere undertegner bekreftelse på mottatt informasjon ved skolestart. Skjema til underskrift finner du nederst på denne siden.

Ordensreglement

E3 Veiledning ordensreglement

IKT-reglement

Utlån skolebøker

Fraværsgrense

Lov om fravær

Fratrekk av fravær

Skoleskyss

Lån og stipend

Elevforsikring

 

Se vedlegg:

Skjema til underskrift ved skolestart (elevkort)

Skjema til underskrift ved skolestart

(Elevene skal også ha fått dette i papirversjon ved oppstart av skoleåret.)

 

Følgeskriv: informasjon om behov for fødselsnummer for pålogging til Visma In School

Følgeskriv informasjon om behov for fødselsnummer for pålogging til VIS

 

Særskilt språkopplæring og norsk for fremmedspråklige med kort botid

Elever som snakker et annet morsmål hjemme kan ha utfordringer med fagbegreper o.l. Dette til tross for at de snakker flytende norsk. Vi prøver å fange opp elever som kan ha behov for særskilt språkopplæring gjennom kartleggingstester og ved å sende informasjon hjem til elever som er registrerte med et annet morsmål. Elever med særskilt språkopplæring har også rett på fritak for vurdering i sidemål. Har eleven bodd i Norge i mindre enn 6 år før eksamenstidspunktet i Vg3 har eleven også rett til norsk for språklige minoriteter med kort botid. Dette er et godt tilbud som kan gi disse elevene et faglig løft og en eksamen i norsk tilpasset denne gruppa.