Lørenskogelever skal studere i Kina.

Syv elever som gikk ut av Vg3 våren 2018 har fått statsstipend for å studere ved valgfritt kinesisk universitet skoleåret 2018/2019.

De sju elevene hadde kinesisk som fremmedspråk i 3 år på Lørenskog videregående skole. Kinesisk statsstipend, som er en del av kulturavtalen mellom Norge og Kina, skal bidra til økt akademisk og kulturell kontakt mellom norske og kinesiske studenter og utdanningsinstitusjoner. De ferske kinastudentene har fått innvilget statsstipendet som dekker skolepenger ved et valgfritt universitet i Kina, hvor de skal fortsette kinesiskstudiene studieåret 2018/2019.

- Vi er veldig stolte over at elever som har hatt kinesisk i 3 år ved Lørenskog videregående skole ønsker å fortsette med språkstudiene, og ønsker dem all lykke til i Kina, sier Alexey Khudyakov, faglærer i kinesisk.

- Vi takker Herr Gang Zong, leder for utdanning ved den kinesiske ambassaden, for hjelp og støtte under søknadsprosessen, sier Khudyakov videre.

Elevene som reiser er: 

Audun Olinus Holte (University of Science and Technology Beijing)

Emma Agnethe Rasch (Peking University)

Kian Kiandad (University of Science and Technology Beijing)

Sondre Rudlang (Beijing Language and Culture University)

Mia Daniels (University of Science and Technology Beijing)

Håkon Munthe Kaas (University of Science and Technology Beijing)

Ludvig Walter Sjøholt (University of Science and Technology Beijing)