Trinnvis oppmøte fra fredag 22. mai

Vi har fått flere tilbakemeldinger på modellen vi har valgt for åpning av skolen. En stor fordel med modellen vi valgte er at fag som har stort behov for å møte elevene fysisk har mulighet til det og fag der digital undervisning fungerer godt kan fortsette som tidligere. Ulemper med ordningen er at elever opplever at de skal ha både digital og fysisk undervisning i løpet av samme dag og at dette er vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi ser også at det er plass til flere elever på skolen og samtidig ivareta smittevern. Det er klare forventninger og føringer om at alle elevene skal tilbake på skolen. For å gjøre det mer forutsigbart for både elever og lærere, og sikre at alle elevene er mest mulig tilbake på skolen innfører vi en rulleringsordning. Fagdagene går foran rulleringsordningen.

Fagdager: Tirsdag 26.5 og torsdag 28.5.

Dag 1: vg1 studieforberedende og voksenopplæring: fredag 22.5, onsdag 27.5, tirsdag 2.6., torsdag 4.6. osv.

Dag 2: vg2 og vg3 studieforberedende: mandag 25.5, fredag 29.5, onsdag 3.6, fredag 5.6. osv.

Daglig: yrkesfag og Rastaklassen

Tirsdager: matematikk 10. klasse

Ordningen starter opp fredag 22. mai og i utgangspunktet ut skoleåret. Da denne modellen også har klare svakheter, f.eks. når lærer skal gjennomføre muntlige høringer med et fåtall av elevene i klassen, vil vi foreta en evaluering fredag 29. mai for å se om det er behov for å justere planen. Andre modeller som halve og hele fagdager har også vært vurdert og forkastet av ulike årsaker.  

Når det gjelder elever er det ønskelig fra myndighetene om at de aller fleste barn og unge bør og kan komme tilbake på skolen. Vi tror det blir lettere å få til når vi har laget en løsning der et helt trinn skal møte på skolen samtidig. Elever som selv er, eller har familie, i risikosonen oppfordres til å komme til uteundervisning eller møte elever og lærer i mindre grupper. Det er viktig at kontaktlærer har en god dialog med elever og foresatte slik at alle elevene får deltatt i deler av undervisningen på skolen på en trygg måte. Se smittevernveilederen for detaljert informasjon eller kontakt din fastlege. 

Angående smittevern, minner jeg igjen om de tre viktigste prinsippene i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Elever og ansatte som viser det minste sykdomstegn sendes hjem.

Det er veldig hyggelig å ha dere tilbake på skole. Ha en riktig fin dag alle sammen!