Oppstart undervisning for 2DTE, 2KOA og 2KOB tirsdag 28. april

Tirsdag 28. april åpner skolen igjen for elevene våre på vg2 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen.

Elevene på vg2 yrkesfag starter opp med undervisning på skolen i yrkesfagene. Fellesfag og noen timer felles programfag vil fremdeles foregå digitalt. Informasjon om oppmøte og hvilke smittevernregler som gjelder vil elevene få fra kontaktlærerne. De tre viktigste tiltakene for å redusere smitte er:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Vi følger veileder om smittevern for ungdomskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020. Der finner du blant annet detaljert informasjon om råd for ungdom, ansatte og personer med sårbare familiemedlemmer som det bør tas spesielt hensyn til.

Vi ser fram til å starte opp med undervisning og gleder oss til å treffe elevene igjen. Se også Viken sin hjemmeside for mer informasjon.