Status digital undervisning ved Lørenskog vgs

Her kommer en status etter de første dagene med heldigital undervisning. Jeg er imponert over det engasjementet og den innsatsen som elever og ansatte har vist for at vi skal få til dette.

Undervisning

Vi har fått tilbakemelding fra noen elever som er redde for å få fravær fordi de ikke får levert oppgaver i tide. Det tar også lengre tid å kommunisere med lærer enn hva som ville vært tilfelle i klasserom og praksis. Noen har kanskje småsøsken som må passes på. Jeg har bedt lærerne om å vise fleksibilitet, finne alternative løsninger og tilpasse forventningene. Elever bes ta kontakt med fag- eller kontaktlærer om de opplever utfordringer. Elevtjenesten er også tilgjengelige og tar kontakt med elever som trenger hjelp. Kontaktinformasjon er lagt ut til alle elever.

Grunnet den enorme pågangen som har vært på servere og internett erfarer vi at flere digitale tjenester er ustabile. Vi har fått tilbakemelding om at det jobbes med dette. Flere grep har blitt gjort slik at det oppleves noe bedre. Dette medfører at lærerne må bruke ulike kanaler i kommunikasjonen med elever. Dette er også med på å gi mer variasjon i undervisningen.

 

Personvern og filming

Det er de samme reglene for filming/opptak som gjelder ellers. Elevene skal spørre om lov og det er ikke tillatt å dele bilder og video uten tillatelse. Skolen vil følge opp slike saker.

 

Mulig å hente utstyr og få IKT hjelp

Det er mulig for elever og ansatte å hente nødvendig utstyr på skolen. Ta kontakt for å avtale henting.

Elever som trenger hjelp og opplæring i bruk av IKT, kan kontakte IKT. Dette foregår digitalt og informasjon om hvordan dette gjøres er lagt ut til elevene.

 

Vitnemål og eksamen

Om det ikke blir avholdt eksamen, vil elevene likevel kunne få vitnemål. Når det gjelder privatisteksamen er dette noe Utdanningsdirektoratet jobber med. Se www.udir.no for mer informasjon.

 

Ta det med ro og skap optimisme

Dette er en ekstraordinær situasjon. Vi kan ikke forvente at alt er perfekt. Vi har bedt elever og lærere om å senke skuldrene og ta det med ro. La ikke frustrasjon over det som ikke fungerer ta overhånd, men vær optimistisk og nysgjerrig for å lære noe nytt. Så er vi alle mer digitalt kompetente når vi er tilbake til normalen.

 

Ta vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt dersom du skulle ha noen spørsmål. Fortsatt lykke til fremover!

 

Mvh Odin Tellesbø

Rektor Lørenskog vgs

Tlf. 911 34 173