Lørenskognytt februar

Her kommer en oppdatering på noe av det som har skjedd på skolen den siste tiden, samt viktig informasjon om skolehverdagen. Vi ønsker dere god lesning og en riktig god dag!

Elevundersøkelsen

I elevundersøkelsen svarer elevene på vg1 bedre enn tidligere år og likt eller høyere enn fylket for alle spørsmål, men vi har noe å hente på elevenes bruk av skolebiblioteket. Elevene svarer f.eks. høyere på gleder meg til å gå på skolen, støtte fra lærerne, elevmedvirkning, betydelige høyere på trygt miljø, arbeidsro og i klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet.

Internasjonal solidaritetsaksjon

Tirsdag 4. februar gjennomførte elevene en innsamlingsaksjon til støtte for Right to Play sitt arbeid. Dette er skolens prosjekt i stedet for Operasjon Dagsverk. Pengene går til skoler og arbeid med barn og unge. Fem av skolens elever har vært i Thailand og fått lederopplæring, og skal utarbeide et eget prosjekt i lokalmiljøet for å inkludere risikoutsatt ungdom i lek og aktiviteter i samarbeid med Lørenskog idrettsforening.

Halvårskarakterer

Halvårskarakterer ble publisert på Visma InSchool i januar. Foresatte kan logge seg på VIS med MinID.

Søknadsfrist videregående opplæring 1. mars

Alle elever som skal fortsette i videregående opplæring må søke på Vigo innen 1. mars. Dette gjelder altså alle elever i vg1 og vg2. Elever som skal søke særskilt inntak skal ha søkt individuelt innen 1. februar. Dette gjelder ungdom med utvidet rett eller andre særskilte behov. Elever på studieforberedende utdanningsprogram, kunst, design og arkitektur, idrett og studiespesialiserende har fortrinnsrett til egen skole.

Søknadsfrist høyskoler og universitet

Søknadsfristen for de alle fleste høyskoler og universiteter i Norge gjøres på Samordnaopptak innen 15. april. Enkelte søkere og studium har søknadsfrist 1. mars (Politihøgskolen, luftfartsfag ved UIT, søkere med spesielle behov; tidlig opptak og særskilt vurdering). For utlandet, gjelder egne frister, se aktuelt studiested.

 

 

Er det noe du lurer på, har du en tilbakemelding å gi, setter vi stor pris på om du tar kontakt med skolen.

Les mer på vår hjemmeside eller lik oss på Facebook.