Møte i sikkerhetsrådet om konflikten mellom USA og Iran

Årets FN rollespill ble arrangert torsdag 28. november på Lørenskog rådhus. Det var elever fra programfaget Politikk og menneskerettigheter som deltok, sammen med elever fra Mailand, Rosenvilde, Heltberg og Elvebakken. Denne gangen skulle FNs sikkerhetsråd diskutere konflikten mellom USA og Iran, og atomnedrustning.

Landene vi representerte var USA, Ekvatorial-Guinea, Kuwait og Belgia. Gruppene hadde på forhånd fått i oppgave å sette seg inn i hvordan deres land stiller seg til konflikten. De måtte også holde en åpningstale, og sette seg inn i rollen som delegater i Sikkerhetsrådet.

Bakgrunn for konflikten

Hovedgrunnen til at det var nettopp konflikten mellom Iran og USA som denne gangen var hovedtema er fordi Donald Trump i 2018 valgte å trekke seg ut av Iranavtalen som Obama forhandlet frem i 2015. Trump mente at Iran ikke opprettholdt sin del av avtalen og på bakgrunn av dette valgte Trump å gjeninnføre sanksjonene mot Iran. Dette mener Iran at Europa skal ta ansvar for, fordi det går hardt utover Irans økonomi og de humanitære forholdene i landet. En utløsende årsak for konflikten var da Iran skøyt ned en amerikansk drone, og i tillegg angrep de engelske skip. Grunnen til at dette har blitt en konflikt som strekkes internasjonalt er fordi det er av alles interesse å holde Midtøsten atomvåpenfritt. De har ikke klart å komme frem til en resolusjon, dermed var en stor del av oppgaven til elevene å legge frem en resolusjon. For at en resolusjon skulle slå gjennom måtte de ha minst 5 underskrifter, og at ingen av landene skulle legge ned Veto.

 Foto: Heidi Seland
Foto: Heidi Seland

Resolusjonsforslagene

Etter både formell og uformell debatt var det kun tre land som la frem et resolusjonsforslag. Disse landene var Frankrike, Kina og Den Dominikanske republikk. Som tidligere nevnt trenger et resolusjonsforslag 5 underskrifter, og ingen vetorett, for å bli godkjent. Denne gangen var det Kinas forslag som fikk flest stemmer, og ingen av vetolandene stemte nei. Deres forslag gikk ut på at det blir lagd en ny Iranavtale som sikrer at Iran ikke utvikler atomvåpen. For at dette skal skje mente de at IAEA måtte gjennomføre flere kontroller. De ville også arrangere en konferanse der atomvåpenfri sone i Midtøsten er tema. USA måtte også droppe sanksjonene mot Iran. 13 land stemte ja for dette forslaget, et av landene var blant annet USA.

Mia Wiig, Benedicte Løvaas, Aksel Nordli, Hedda Dyrdahl og Julia Hansen.  Foto: Heidi Seland
Mia Wiig, Benedicte Løvaas, Aksel Nordli, Hedda Dyrdahl og Julia Hansen.
Foto: Heidi Seland

Vi snakket med elevene som representerte Ekvatorial-Guinea om hvordan de opplevde rollespillet, og de opplevde det som lærerikt og interessant. De vil også anbefale neste års elever å velge Politikk og menneskerettigheter, og å delta på FN-rollespillet.

En del av Ekvatorial-Guineas delegasjon: Sandra Løhren og Anica Worthington. Foto: Heidi Seland
En del av Ekvatorial-Guineas delegasjon: Sandra Løhren og Anica Worthington.
Foto: Heidi Seland

Skrevet av: Sara Quist og Kaspara Bruaset