Foreldremøte for Vg1 torsdag 5. september kl. 1730-1930

Vi ønsker alle foresatte på Vg1 velkommen til foreldremøte i skolens kantine

 

Skolens ledelse ønsker å orientere foresatte om skolen, skolens målsetting og skolens arbeid i forbindelse med elevenes læring.

Ledelsen vil først gi en generell orientering i plenum og presentere KoRus’ sin informasjon om rusforebygging på videregående. KoRus står for kompetansesenter rus og ligger under de regionale helseforetakene. Etter en kort pause blir det klassevise møter, der det vil bli gitt informasjon fra kontaktlærere og anledning til å drøfte spørsmål angående klassen og læringsmiljøet. Til slutt vil dere foreldre kunne snakke sammen om verdier og felles forståelse om utfordringer knyttet til skole og oppvekstmiljø. Skolens kantine selger suppe til kr 35, bagetter og kaffe kl. 1630-1730. Mat og drikke kan ikke tas med inn i auditoriet. Det er fri parkering etter kl. 1600 og grusbanen på baksiden av skolen vil åpnes opp for parkering.

Informasjon til foresatte vil etter hvert sendes i det nye skoleadministrative systemet VIS. Det er derfor viktig at vi har kontaktopplysninger til alle foresatte.

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med kontaktlærer eller ledelsen ved å ringe til skolen på telefon 67 98 07 00 eller ved å sende e-post. Alle e-postadresser til ansatte finner du ved å gå inn på skolens hjemmeside - www.lorenskog.vgs.no.

 

Vel møtt!

 

Odin Tellesbø

rektor