Foreldremøte for Vg2 onsdag 28. august kl. 1730-1900

Vi ønsker alle foresatte til Vg2 velkommen til foreldremøte i skolens auditorium

ONSDAG 28. AUGUST 2019 KL. 1730-1900

Skolens ledelse ønsker å orientere foresatte om skolen, skolens målsetting og skolens arbeid i forbindelse med elevenes læring.

Ledelsen vil først gi en generell orientering i plenum. Etter en kort pause blir det klassevise møter, der det vil bli gitt informasjon fra kontaktlærer og anledning til å drøfte spørsmål angående klassen. Det vil også være mulig å få en kort samtale med kontaktlærer i etterkant. Kontaktlærerne sender ut separat invitasjon til individuelle konferanser senere i høst.

Skolens kantine selger suppe til kr 35, bagetter og kaffe kl. 1630-1730. Mat og drikke kan ikke tas med inn i auditoriet. Det er fri parkering etter kl. 1600 og grusbanen på baksiden av skolen vil åpnes opp for parkering.

Informasjon til foresatte vil etter hvert sendes i det nye skoleadministrative systemet VIS. Det er derfor viktig at vi har kontaktopplysninger til alle foresatte.

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med kontaktlærer eller ledelsen ved å ringe til skolen på telefon 67 98 07 00 eller ved å sende e-post. Alle e-postadresser til ansatte finner du ved å gå inn på skolens hjemmeside - www.lorenskog.vgs.no.

 

Vel møtt!

Mvh Odin Tellesbø, rektor