Nyheter

Tilnærmet ordinær undervisning fra tirsdag 2. juni

Mange elever og lærere har vært fornøyde med å komme tilbake på skolen igjen. Fra og med 2. juni åpner skolene ytterligere. Da kan hele klasser ha undervisning i samme klasserom.

Trinnvis oppmøte fra fredag 22. mai

Vi har fått flere tilbakemeldinger på modellen vi har valgt for åpning av skolen. En stor fordel med modellen vi valgte er at fag som har stort behov for å møte elevene fysisk har mulighet til det og fag der digital undervisning fungerer godt kan fortsette som tidligere. Ulemper med ordningen er at elever opplever at de skal ha både digital og fysisk undervisning i løpet av samme dag og at dette er vanskelig å gjennomføre i praksis. Vi ser også at det er plass til flere elever på skolen og samtidig ivareta smittevern. Det er klare forventninger og føringer om at alle elevene skal tilbake på skolen. For å gjøre det mer forutsigbart for både elever og lærere, og sikre at alle elevene er mest mulig tilbake på skolen innfører vi en rulleringsordning. Fagdagene går foran rulleringsordningen.

Ta med ditt tidligere skolearbeid inn i Viken

Ta med ditt skolearbeid inn i Viken!

Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni.

Skolen åpner ytterligere fra og med onsdag 13. mai

Vi velger å åpne skolen for de fagene og klassene som har størst behov for fysisk oppmøte. For å få til det trenger lærerne å snakke sammen og gi ledelsen tilbakemelding om behov slik at vi kan lage en god plan. Frem til da foregår undervisningen digitalt. 

Oppstart undervisning for 2DTE, 2KOA og 2KOB tirsdag 28. april

Tirsdag 28. april åpner skolen igjen for elevene våre på vg2 yrkesfag. Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen.

Horizon UB fikk 3. plass i Fylkesmesterskapet!

Vi gratulerer Horizon UB med 3. plass i Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, i klassen "Beste samarbeid med næringslivet"!

Digital opplæring fortsetter etter påske

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også etter påske. Fra mandag 27. april åpnes det for undervisning i felles programfag for elever på vg2 yrkesfag.

Viken trenger flere lærere!

Bli med på den store lærerjakten

Isabelle ble vinner av Realfagsprisen for Nedre Romerike 2020

Realfagprisen for Nedre Romerike 2020 tildeles elever fra de videregående skolene Bjertnes, Lillestrøm, Lørenskog, Mailand, Rælingen, Skedsmo og Sørumsand og bedømmes av en jury sammensatt av lærere og representanter for Rotaryklubbene i Sørumsand, Lørenskog, Nittedal og Lillestrøm.

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.