Opplæringstilbud ved Ahus

Lørenskog videregående skole har en avdeling som gir opplæringstilbud til pasienter på Akershus universitetssykehus.

 Avdelingen er delt i to:

  • Skolen ved Barne- og ungdomsklinikken ligger i 3. etasje.
  • Skolen ved Ungdomspsykiatrisk klinikk ligger i en egen bygning på sykehusområdet.