Studiespesialisering [Hopp til innhold]

Formgivingsfag (Tilbys ikke)
Realfag
Realfag
Studiespesialisering med formgivingsfag (Tilbys ikke)
Formgivingsfag (Tilbys ikke)
Realfag
Realfag

Studiespesialisering

Høyt faglig fokus i et trygt læringsmiljø.

Studiespesialiserende utdanningsprogram har sterke fagtradisjoner og dyktige, engasjerte lærere.

Aktivt, engasjerende og utviklende fagmiljø

Studiespesialiserende utdanningsprogram er for deg som ønsker å studere videre ved et universitet eller en høyskole etter at du er ferdig med videregående. Hos oss blir du godt forberedt til høyere studier, uansett hvilke studier du sikter mot. Vi har et bredt fagtilbud innenfor realfag, samfunnsfag, språkfag og økonomiske fag, og elevene kan også velge programfag fra idrett og kunst, design og arkitektur.  

Lærernes fokus på variasjon og relevans i undervisningen, og på læringsfremmende vurdering, skaper et godt læringsmiljø i skolehverdagen. Aktiviteter utenfor klasserommet skaper engasjement, og elevene våre deltar på ulike ekskursjoner i både fellesfagene og i programfagene. De får i tillegg tilbud om å delta på språkreiser til England, Tyskland, Frankrike, Spania og Kina. Vi har også et utstrakt samarbeid med eksterne aktører, og deltar i fagkonkurranser og rollespill. Vi opplever at disse aktivitetene gjør fagene praktiske og virkelighetsnære, og at de gir elevene et stort faglig utbytte. 

Kontaktpersoner

Kirsti Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Lisbeth Lauritzsen

Lisbeth Lauritzsen

Avdelingsleder design og håndverk, kunst, design og arkitektur og renhold

E-post lisbeth.lauritzsen@lorenskog.vgs.no