Restaurant- og matfag

Kreativt læringsmiljø med høyt faglig fokus og god trivsel.

På Lørenskog videregående skole har vi lange fagtradisjoner og dyktige, engasjerte lærere som legger vekt på at elevene skal bli gode fagarbeidere.

Praktisk rettet opplæring

Store deler av opplæringen er praktisk rettet, og elevene er med på å påvirke sin egen skolehverdag.

Yrkesmulighetene er mange innenfor kokk-, servitør-, fiske-, kjøtt-, baker- og konditorfag i tillegg til matindustrien.

Samarbeid med bedrifter

Skolen har et nært og godt samarbeid med mange ulike bedrifter i Oslo og Akershus. Vi hjelper hver enkelt elev til å gjøre et riktig yrkesvalg. Det er stort behov for faglært arbeidskraft og det er lett å få læreplass i bransjene.

På Vg2 har elevene mulighet til å delta på internasjonale prosjekter og studieturer. Hvert år konkurrerer elevene om å delta i Leonardoprosjektet, der to elever får sjansen til 4-6 ukers utplassering og arbeidstrening i England.

Opplæring i bedrift

Som elev på restaurant- og matfag kan du gå to år på skole for så å fortsette opplæringen i bedrift i to år. I læretiden får du lønn, og opplæringen avsluttes med en fagprøve.

Ønsker du generell studiekompetanse, kan du ta denne enten før eller etter fagbrevet. Dette gir deg mange muligheter innen høyere utdanning.

 

Kontaktperson

Lill Wangberg

Lill Wangberg

Avdelingsleder restaurant- og matfag, kantine og vaktmester

E-post lill.wangberg@lorenskog.vgs.no