Rektor og ledelse

Skolens ledes av assisterende rektor Thomas Tørvi og hans ledergruppe.

Skolens ledergruppe består av assisterende rektor Thomas Tørvi, studieleder Kristin Skulstad Ålovsrud (i permisjon), utviklingsleder Dag Fredrik Olsen og avdelingsledere.

Ny rektor tiltrer 1. oktober 2017.

Avdelingene ved Lørenskog videregående skole:

  • Studiespesialisering
  • Studiespesialisering med formgivingsfag
  • Idrettsfag
  • Design og håndverk
  • Restaurant- og matfag
  • Ahus / UK

 

Kontaktpersoner

Thomas Tørvi

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

274594

Dag Fredrik Olsen

Utviklingsleder

E-post Dag.Fredrik.Olsen@lorenskog.vgs.no

LIF

Linn Fuglestveit

Avdelingsleder studiespesialisering (norsk)

E-post linn.fuglestveit@lorenskog.vgs.no

Eliska Tellesbø

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Eliska.Tellesbo@lorenskog.vgs.no

Kirsti Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Lisbeth Lauritzsen

Lisbeth Lauritzsen

Avdelingsleder design og håndverk, kunst, design og arkitektur og renhold

E-post lisbeth.lauritzsen@lorenskog.vgs.no

056600

Svein-Håvard Sletten

Avdelingsleder idrettsfag

E-post Svein-Havard.Sletten@lorenskog.vgs.no

Lill Wangberg

Lill Wangberg

Avdelingsleder restaurant- og matfag, kantine og vaktmester

E-post lill.wangberg@lorenskog.vgs.no