Rektor og ledelse

Skolen ledes av rektor Rolf Odin Stokke Tellesbø og hans ledergruppe.

Skolens ledergruppe består av Rektor Rolf Odin Stokke Tellesbø

assisterende rektor Thomas Tørvi, utviklingsleder Dag Fredrik Olsen og avdelingsledere.

Avdelingene ved Lørenskog videregående skole:

  • Studiespesialisering
  • Studiespesialisering med formgivingsfag
  • Idrettsfag
  • Design og håndverk
  • Restaurant- og matfag
  • Ahus / UK

 

Kontaktpersoner

Rolf Odin Stokke Tellesbø

Rektor

E-post Rolf.Odin.Stokke.Tellesbo@lorenskog.vgs.no

Tlf: 67980700

Thomas Tørvi

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

274594

Dag Fredrik Olsen

Utviklingsleder

E-post Dag.Fredrik.Olsen@lorenskog.vgs.no

LIF

Linn Fuglestveit

Avdelingsleder studiespesialisering (norsk)

E-post linn.fuglestveit@lorenskog.vgs.no

Kirsti Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Lisbeth Lauritzsen

Lisbeth Lauritzsen

Avdelingsleder design og håndverk, kunst, design og arkitektur og renhold

E-post lisbeth.lauritzsen@lorenskog.vgs.no

056600

Svein-Håvard Sletten

Avdelingsleder idrettsfag

E-post Svein-Havard.Sletten@lorenskog.vgs.no

Lill Wangberg

Lill Wangberg

Avdelingsleder restaurant- og matfag, kantine og vaktmester

E-post lill.wangberg@lorenskog.vgs.no