Rektor og ledelse

Skolens ledes av rektor Atle Solberg Berland og hans ledergruppe.

Skolens ledergruppe består av rektor Atle Solbgerg Berland, assisterende rektor Thomas Tørvi, studieleder Kristin Skulstad Ålovsrud (i permisjon), utviklingsleder Dag Fredrik Olsen og avdelingsledere.

Avdelingene ved Lørenskog videregående skole:

  • Studiespesialisering
  • Studiespesialisering med formgivingsfag
  • Idrettsfag
  • Design og håndverk
  • Restaurant- og matfag
  • Ahus / UK

 

Kontaktpersoner

Atle Solberg Berland

Rektor

E-post atle.solberg.berland@lorenskog.vgs.no

Tlf: 67980700

Thomas Tørvi

Thomas Tørvi

Assisterende rektor

E-post thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

274594

Dag Fredrik Olsen

Utviklingsleder

E-post Dag.Fredrik.Olsen@lorenskog.vgs.no

LIF

Linn Fuglestveit

Lektor filologi / Vikar avdelingsleder studiespesialisering

E-post linn.fuglestveit@lorenskog.vgs.no

Eliska Tellesbø

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Eliska.Tellesbo@lorenskog.vgs.no

Kirsti Strømme Østby

Avdelingsleder studiespesialisering

E-post Kirsti.Stromme.Ostby@lorenskog.vgs.no

Lisbeth Lauritzsen

Lisbeth Lauritzsen

Avdelingsleder Design og håndverk og Kunst, design og arkitektur

E-post lisbeth.lauritzsen@lorenskog.vgs.no

056600

Svein-Håvard Sletten

Avdelingsleder idrettsfag

E-post Svein-Havard.Sletten@lorenskog.vgs.no

Lill Wangberg

Lill Wangberg

Avdelingsleder restaurant og matfag

E-post lill.wangberg@lorenskog.vgs.no

Kristin Skulstad Ålovsrud

Studieleder (Permisjon 16-17)

E-post Kristin.Skulstad.Alovsrud@lorenskog.vgs.no