Programmer for lese- og skrivestøtte

Lørenskog videregående skole tilbyr alle elever å ta i bruk lese- og skriveverktøyene CD-ORD (Windows) og IntoWords (Mac/iPad).

Lørenskog videregående skole tilbyr alle elever å ta i bruk lese- og skriveverktøyene CD-ORD (Windows) og IntoWords (Mac). Dette er program som i utgangspunktet er utviklet for elever med lese- og skrivevansker, men alle kan ha god nytte av å bruke dem. CD-ORD og IntoWords er digitale verktøy som leser opp tekst og gir forslag til ord underveis mens du skriver. Du kan bruke programmene for å kompensere for lese- og skrivevanskeligheter, om du har bruk for støtte i undervisningen eller vil forbedre skrivingen din på bokmål, nynorsk, engelsk eller andre språk. Programmene gir deg ordforslag mens du skriver, og foreslår rett stavemåte om du skriver et ord feil. CD-ORD og IntoWords kan lese opp all tekst - i pdf, på nett og i tekstbehandlingsprogrammer. Programmene kan brukes av alle ved skriftlig eksamen.  

Hvor finner jeg programmene?

Du kan lese om programmene og følge en instruksjon som viser deg steg-for-steg hvordan programmet lastes ned og installeres på skolens wiki: https://lorenskogvgs.wikispaces.com/CD-ORD+og+IntoWords.

Kontaktpersoner

Siv Christine Bjørang Jørstad

Avdelingsleder bibliotek

E-post Siv.Christine.Bjorang.Jorstad@lorenskog.vgs.no

515967

Martin Frank

Lektor filologi

E-post Martin.Frank@lorenskog.vgs.no