Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019.

UNGDATAUNDERSØKELSEN

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar. Lørenskog videregående skole vil gjennomføre undersøkelsen i perioden 25.februar til 22.mars. Undersøkelsen er frivillig og de som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på og slutte å svare underveis hvis de ønsker det. Foresatte til barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta i undersøkelsen ved å gi beskjed til administrasjonsleder Harald Olavson Rutle. For øvrig vises det til vedlagte informasjonsbrev.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019 (VGS)