FN-rollespill om Jemenkonflikten for elever i Politikk og Menneskerettigheter.

Tirsdag 13. november deltok seksten elever ved Lørenskog videregående skole fra programfaget Politikk og Menneskerettigheter i FN-rollespillet som ble arrangert ved Rosenvilde videregående skole. I år skulle rollespillet dekke den dagsaktuelle konflikten i Jemen. Rollespillet går ut på at elevene skal opptre som delegater i FNs sikkerhetsråd for å løse en konflikt. Elevene ved Lørenskog VGS representerte landene Peru, Etiopia og Storbritannia fra sikkerhetsrådet, samt Iran som var invitert til debatten.

Bakgrunn for konflikten. 

Konflikten i Jemen trekker tilbake til 2014 da den brøt ut mellom Houthi-bevegelsen i nord og Jemens myndighetene. Den utløsende årsaken bak konflikten var et statskupp gjort av Houthi-bevegelsen der de avsatte president Hadi og fikk kontroll over hovedstaten Sana. Konflikten utagerte seg fort til en krig som fikk stor internasjonal interesse. Iran har valgt å støtte Houthi-bevegelsen i nord, mens den Saudiarabiske koalisjonen, med støttespillere som USA, Frankrike og Storbritannia, har støttet Jemens myndigheter. 

Verdens største humanitære krise. 

FN har uttalt seg om at «konflikten i Jemen er verdens største humanitære Krise» (FN, 12.11.2018). Krigføringen har hatt en kraftig påvirkning på sivilbefolkningen i Jemen. Krigen har sendt millioner av mennesker på flukt både innad og ut av landet. Sivilbefolkningen har stått ovenfor store katastrofer som epidemier og mangel på næring, samtidig som den Saudiarabiske koalisjonen har bombet den sivile befolkningen. Samtidig som etterspørselen av basisvarer som mat og drikke har blitt større, har havnebyen Hodeida blitt blokkert og tilførselen på resurser minket. Dette har resultert i økte priser og press på varene. 

FN har stått ovenfor denne konflikten i flere år, og de har tidligere foreslått fredsavtale. De tidligere forslagene har så langt ikke fungert, dermed skulle elevene ved Lørenskog sammen med andre skoler simulere FNs sikkerhetsråd og forhåpentligvis finne en løsning på dagens situasjon. 

Enighet om en resolusjon. 

Rollespillet starter med at en delegat fra hvert land i sikkerhetsrådet holder en åpningstale for sin stat. Sikkerhetsrådet har opprinnelig bare 15 medlemmer, men på møtet var landene Saudi-Arabia, Iran og Jemen invitert til å delta i debatten. Etter åpningstalene starter den ordinære debatten der ulike punkter angående konflikten blir tatt opp. Den ordinære debatten gikk senere over til en uformell debatt der elevene fra de ulike landene gikk sammen og la planer for ulike resolusjoner som kunne være aktuelle. Da det var tid for å presentere, debattere og stemme over en resolusjon var det tydelig at vetorett-landene hadde en sentral rolle. Da et endringsforslag i resolusjonen kom til debatt truet flere av vetorett-landene med å legge vetorett på resolusjonen dersom den skulle endres. Da det var tid for å stemme over resolusjonen ble resultatet 11 stemmer for, 3 stemmer mot og en avholdende. Møtet resulterte derfor med at sikkerhetsrådet kom til en enighet over en resolusjon som blant annet vil sørge for at havnebyen Hodeida blir overgitt til den nøytrale parten FN, at Jemens suverenitet blir opprettet og at staten får en folkevalgt regjering.

Samtlige elever fra Lørenskog videregående skole var enige om at dette var en lærerik dag der de fikk større forståelse for utfordringer FNs sikkerhetsråd har med å løse konflikter. Flere av elevene som deltok i år oppfordrer elever til å delta på FN-rollespillet ved en senere anledning.

Tekst: Aleksandra Solis og Emilie Dalseide Sørensen