Internasjonal dag for Right To Play

- Metodene som benyttes av Right To Play (RTP) gir barn i Etiopia en bedre skolehverdag. Det handler om å skape trygge omgivelser og lære de grunnleggende tingene, sier Thomas Breistein i RTP. Torsdag 1.februar var alle elevene ved Lørenskog videregående skole samlet til internasjonal dag og målet er ny innsamlingsrekord på aksjonsdagen 6. februar.

 - Hvis ikke barn lærer det de skal på skolen, som å lese, skrive og regne, og samtidig blir utsatt for fysiske avstraffelser, har ikke skolen en funksjon, selv etter sju år, fortsetter Breistein.

 

Lek er læring

– Lek er læring og dette henger sammen. Gjennom lek lærer barna bokstaver og tall. Metodene som RTP benytter sørger for at flere barn lærer, slik at de i fremtiden kan få seg en grei inntekt for seg og sin familie. Å lære opp lærerne i de pedagogiske metodene som Right To Play står for, er den viktigste jobben for at barn i Etiopia skal få en fremtid. Breistein ber Lørenskogelevene ta dette budskapet med ut når de skal samle inn penger på aksjonsdagen tirsdag 6. februar.

Fattigdom og slum

I høst var aksjonsgruppa med elever og lærere fra Lørenskog videregående skole i Etiopia hvor de fikk se virkeligheten på nært hold.

- Det gjorde stort inntrykk å se de store klasseforskjellene, forteller Malene Kilvær. I samme nabolag var det alt fra store palasser til slumområder med skur. Gatene var fulle av barn som ikke går på skolen, men som står midt i den kaotiske trafikken for å tigge penger.

- Vi besøkte skoler for utviklingshemmede, og selv om dette er mennesker med begrensninger kan også de lære, fortsetter Snorre Adolfsen.  Elevene trekker frem eksempelet fra skolen for døve, der både lærere og foreldre lærer seg å kommunisere med barna. På denne måten unngår man at disse barna bare blir satt ut på gata fordi de ikke har noen fremtid.

- På en førskole som holdt til i noen skur hadde ungene bare et par gummiballer og noen duploklosser på deling til å leke med, fortsetter Snorre. Lærer Hans Niclas Alvarsson kom på den gode ideen å samle inn penger på Facebook. Det kom inn 13.000 kroner så vi dro for å kjøpe leker. Ungene var i sjokk, det ble julaften ganget med 10!

Vanskelig oppvekst

Onesimus Jalata-Nagari fra Etiopia er utdannet prest og arbeider i Skårer menighet.

- Selv om min far var prest og vi hadde en grei økonomi sammenlignet med mange, var oppveksten i Etiopia vanskelig, forteller han. På skolen ble man straffet selv om man ikke hadde gjort noe galt. Han forteller om et land med en lang historie og en sterk kultur. - Jeg er stolt av hvem jeg er, på tross av barndommen, og han forteller videre om vanskelige tider da faren ble arrestert og alt de eide ble konfiskert. Han har også opplevd tørkekatastrofe med bare et måltid mat om dagen.

- Det er viktig at dere kjenner empati og kjærlighet og at dere har solidaritet med andre, er budskapet til Onesimus. Right To Play gjør en fantastisk jobb der dere tar vare på barn og utveksler erfaring.

En bedre verden

- Det er viktig å se hvordan verden egentlig er og hvor privilegerte vi er i Norge. Derfor er internasjonal dag viktig. Vi lever i én verden og det er én menneskehet. Vi må både lære av hverandre og om hverandre. Varaordfører i Lørenskog, Ernst-Modest Herdieckerhoff, har et klart budskap til Lørenskogelevene.

- Skal vi løse verdens problemer som fattigdomsbekjempelse og klimakrise, må mennesker ville hverandre vel, snakke med hverandre, kjenne hverandre på tvers av kultur, mentalitet, verdigrunnlag og religion.

- Lørenskog er en internasjonal kommune, men innbyggere fra mer enn 110 land, fortsetter han. Det er nesten hele verden! Dere har vokst opp sammen, gått på skole sammen og lært av hverandre. Jeg er imponert av det dere får til. Det gjør verden litt bedre, sier varaordføreren, og ønsker elevene lykke til med pengeinnsamlingen.

 

Les aksjonsavisen:

https://issuu.com/amediaannonse/docs/rb-jan-loerenskogvgs-389450

 

Foto: Stine Benedichte Lyngra

Tekst: Anne Lise Aam