Når barn leker, vinner verden

Elevene ved Lørenskog videregående skole har i over 10 år støttet Right To Play. Det gjør de også i år og pengene skal gå til prosjekter i Etiopia. Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.

Fredag 5.januar var det Kick-off for årets innsamlingsaksjon til Right To Play (RTP). Hele skolen var samlet i Aulaen til informasjon og inspirasjon.

- Barn i Etiopia drømmer om å bli lege, sykepleier eller ingeniør, forteller Mithunan Sivakumar, som er elev i 2STB. Likevel har de begrensede muligheter sammenlignet med oss. Det er ikke uvanlig at de må jobbe hjemme etter skolen eller passe på småsøsken, og etter det vil de bare sove. Vi her hjemme kan trene eller henge med venner, fortsetter han.

Feltreise

Fire elever og to lærere besøkte Etiopia i begynnelsen av november for å se nærmere på prosjektene elevene ved Lørenskog vgs skal samle inn penger til i februar.

- Det var særlig besøket på en skole for døve barn som gjorde dypt inntrykk på oss, forteller Malene Kilvær, elev i 3IFA. Dette er unger som blir henta rett ut fra slummen i Addis Abeba. Ofte vil ikke foreldrene ha dem fordi det ikke er noen framtid for dem, fortsetter hun. Her er RTP veldig viktige. I tillegg til å utdanne lærerne, får foreldrene opplæring i hvordan de kan kommunisere med de døve barna, fortsetter hun.

Læring gjennom lek 

- Pengene går direkte til skolene og ungene, understreker aksjonsgruppa, ved at lærerne får gode metoder sånn at læringsutbyttet blir bedre for alle.

Right To Play retter i år oppmerksomheten mot etiopiske barn og unge i flyktningleirer. Organisasjonen har som mål å styrke disse barnas evne til å samarbeide, vise toleranse og løse konflikter på en fredfull måte. Dette er i tråd med FNs annerkjennelse av at alle barn har rett til lek og idrett. I dag er dette spesielt viktig i utsatte områder preget av krig og konflikt. (Kilde: prosjektbeskrivelsen, RTP)

- Lørenskog videregående skole gjør en fantastisk strålende jobb, sier Thomas Breistein fra Right To Play Norge, og benytter anledningen til å takke for samarbeidet. Han understreker at den viktigste oppgaven for RTP er å utdanne lærere i å bruke nye og moderne metoder i undervisningen, slik at de kan aktivisere og engasjere ungene gjennom lek.

Breisten var med på feltreisen til Etiopia.   

- Det var flott å bli med dere dit og vi fikk møte elever og lærere på mange skoler, forteller han, og ønsker lykke til med årets aksjon.  

Fred, mat og utdanning

Det er tre ting som må til for å få et bedre liv, sier ordfører i Lørenskog kommune Ragnhild Bergheim. Det er fred, mat og utdanning. Flyktningstrømmen over Middelhavet har vist oss at både vi og resten av Europa står overfor store utfordringer og derfor må vi ikke være oss selv nok. Norge har en historie hvor vi har hatt de samme vanskelige erfaringene, understreker ordføreren.

 Ny rekord

- Man ser at metodikken fungerer når barna blir engasjerte, understreker lederen av prosjektgruppa, Snorre Adolfsen fra 2STA. I Etiopia bruker de gammeldagse metoder som pugging. Med nye metoder utvikler barna kognitive egenskaper og de lærer samarbeid og kommunikasjon. Det hele bygger på at RTP utdanner lærerne så de kan bruke metodene i klasserommet, forsetter Snorre.

- Alle Lørenskogelever må samle inn fire hundre kroner hver, eller mer. I fjor kom det inn 370.000 kroner. Vi håper på ny rekord, fortsetter Snorre. Og i år blir det lettere med både Vipps og kortautomat!

- Det er en del av kulturen ved Lørenskog videregående skole å bidra til andres ve og vel, sier rektor Odin Tellesbø i sin hilsen til Lørenskogelevene. Dette engasjementet har vært en del av vårt arbeid siden skolen var ny i 1974. Jeg vil derfor takke for alle bidrag som kommer til Etiopia, forsetter han og ønsker elevene lykke til med aksjonen som gjennomføres tirsdag 6. februar.

 

Musikk ved Aslak Thørud (piano) og Marie Fjeldstrøm (gitar/sang).

Konferansier: Malene Kilvær.

 

Tekst: Anne Lise Aam